دپارتمان جراحی قلب و عروق مرکز تحقیقاتی درمانی بیمارستان قلب شهید رجائی مجهز به 13 اطاق عمل جراحی قلب 43 تخت آی سی یو بزرگسال و 24 تخت آی سی یو اطفال وکادر ورزیده متشکل از 14 فوق تخصص جراحی قلب و 9 فوق تخصص بیهوشی قلب و 128  پرستار و 46 تکنسین اطاق عمل و 19 پرفیوژنیست و 32 تکنسین بیهوشی بطور شبانه روز در ارائه خدمات جراحی قلب بزرگسالان و اطفال و جراحی های عروق بزرگ فعال میباشد.