سوال مطرح شده :
موضوع :  عروق
توضيحات :  سلام برادرم دچارگرفتگی عروق پا شده وبعدازانجام آنژیودکترگفته باید پای اوقطع شودچون عروق سفت وخشک شدن میخاستم ببینم راه درمانی وجود دارد؟
نام کاربر :  معصومه
تاريخ درج :  شنبه 6 دى 1393  23:53
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image