سوال مطرح شده :
موضوع :  تنگی دریچه میترال
توضيحات :  بإسلام وخسته نباشیدمامان من تنگی دریچه میترال داره وروز دوشنبه میخواد عمل بشه خیلی نگرانم می خواستم چطوری?
نام کاربر :  Elnaz
تاريخ درج :  چهارشنبه 7 بهمن 1394  14:5