سوال مطرح شده :
موضوع :  عمل جراحی قلب باز
توضيحات :  یکی از مشکلات و عوارض فیزیکی ناشی از جراحی قلب باز قسمت بستن استحخوان جناغ است. آیا در بیمارستان شما از روش قدیمی پلیت گذاری جهت بستن جناغ سینه استفاده میشود یا روش جدیدتر و بهینه تری برای این کار وجود دارد؟ در نمونه های معمول شاهد پلیت با ابعاد مختلف برای جوش خوردن استخوان جناغ سینه هستم لطفا بنده را راهنمایی بفرمائید.
نام کاربر :  محمدپور
تاريخ درج :  دوشنبه 19 بهمن 1394  12:32