سوال مطرح شده :
موضوع :  آیا نیاز به جراحی دارم
توضيحات :  سلام من یه پسری20 ساله هستم کهvsdوتنگی آئورت حال دوباره دچار مشکل شده ام بهم گفتن سوراخ ها هنوز موندن چی کار کنم
نام کاربر :  بهمن اسماعیلی
تاريخ درج :  چهارشنبه 7 اسفند 1392  20:12