سوال مطرح شده :
موضوع :  دریچه میترال
توضيحات :  سلام و ارادت خدمت اساتید محترم

در 8 سالگی تعویض دریچه میترال شدم ( فلزی) و الان 24 سال می گذرد . چگونه می شود کوچکی این دریچه را رفع کرد؟ گاهی با افزایش حجم فعالیت فشار روی قفسه سینه احساس می کنم . با تجویز ایندرال فشار ریوی کنترل می شود. PAP 40 است اخیرا چون کار کشیدن دندان داشتم مجبور بودم یک هفته بیمارستان باشم برای تنظیم هپارین و وارفارین و این میزان فشار را بیشتر احساس می کنم. می ترسم به دکترم مراجعه داشته باشم و نظر تعویض دریچه بدهد. به نظر شما چه کاری می توانم بکنم که دیگه نیازی با تعویض دریچه نباشد و در عین حال فشاری هم احساس نکنم؟
نام کاربر :  سمیرا
تاريخ درج :  يکشنبه 28 ارديبهشت 1393  7:23