آنوریسم آئورت

تعداد بازدید:۲۸۲۹
دکتر بهادر بهارستانی دکتر محمد غفاری نژاد دکتر علیرضا قویدل دکتر علی صادقپور طبائی دکتر سید سعید حسینی دکتر نادر گیوتاج دکتر میر محمد صادقی
 

جراحان این مرکز در زمینه برخی از انواع جراحی ها از جمله جراحی ریشه آئورت ،آئورت صعودی و قوس آئورت منحصر به فرد بوده و علاوه بر کشیک جراحی قلب
همه روزه یک نفر بعنوان کشیک جراحی های اورژانس آئورت مسئول اینگونه اعمال می باشد.

آنوریسم های آئورت:در این مرکز با همکاری جراح قلب و جراح عروق، کلیه اعمال جراحی روی ریشه قلب و عروق محیطی قابل انجام است.این گونه اعمال جراحی و
بخصوص اعمال آئورت نزولی بصورت تیم متشکل از جراح قلب،جراح توراکس و جراح عروق انجام می شود.

تشخیص،درمان و پیگیری درمان این گونه بیماران با ابزارهای اکوکاردیو گرافی قلبی ،اکوکاردیوگرافی مری،سیتی اسکن ، سیتی آنژیوگرافی و ام آرآی در هر ساعت از
شبانه روز امکان پذیر است.
آخرین ویرایش۰۲ دی ۱۳۹۱