هایپرتانسیون و آمبولی ریه

تعداد بازدید:۱۴۹۳
دکتر علیرضا علیزاده قویدل دکتر غلامرضا عمرانی
 در آمبولی های مزمن ریه که منجر به بالا رفتن مزمن فشار شریان ریوی می گردد اندارترکتومی شریان های ریوی در کاهش فشار شریان ریوی موثر است.در موارد آمبولی حاد ریه نیز تخلیه اورژانس لخته از شریان ریوی بسیار موثر است.اینگونه اعمال در مرکز قلب و عروق شهید رجائی انجام می گردد.
آخرین ویرایش۰۲ دی ۱۳۹۱